Το Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων WebCRM της Interworks επέλεξε η Bioanalytica, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της σύγχρονης Βιοτεχνολογίας, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για έρευνα και κλινική διάγνωση και κατέχει μερίδιο αγοράς πάνω από 60% στον τομέα των προϊόντων μοριακής διαγνωστικής.

Στόχος της εταιρείας είναι να οργανώσει την καθημερινή εργασία με τη δημιουργία μίας ηλεκτρονικής καρτέλας για κάθε πελάτη όπου θα βρίσκονται συνδεδεμένα όλα τα στοιχεία του ιστορικού του, διαχείριση πωλήσεων, παρακολούθηση διαγωνισμών, δημιουργία αναφορών για πωλήσεις, προβλέψεις πωλήσεων και στοχοθεσία πωλητών κ.α. Επιπλέον το WebCRM θα δώσει στη Bioanalytica τη δυνατότητα να εξελίξει τα πληροφοριακά της συστήματα προχωρώντας στην υλοποίηση ενός 100% διαδικτυακού συστήματος 4ης γενιάς βασισμένο σε τεχνολογία .NΕΤ.