Η Intracom Defense Electronics υπέγραψε σύμβαση ύψους 6,7 εκ. Ευρώ με την General Dynamics UK, για την προμήθεια συστημάτων ενδοεπικοινωνίας WISPR και ασφαλών ασύρματων τοπικών δικτύων WISPR-WLAN.

Η σύμβαση είναι μέρος διεθνούς προγράμματος εκσυγχρονισμού στρατιωτικών οχημάτων και του αντίστοιχου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού τους. Τα συστήματα WiSPR θα εγκατασταθούν σε διαφόρους τύπους ερπυστριοφόρων και τροχοφόρων οχημάτων, εξασφαλίζοντας την ενδοεπικοινωνία των πληρωμάτων και τον έλεγχο άλλων μέσων επικοινωνίας.

Επιπλέον, τα συστήματα WISPR-WLAN θα αποτελέσουν το κύριο μέσο ασύρματης τοπικής επικοινωνίας για τα Συστήματα Διοίκησης Ελέγχου και Πληροφοριών, προσφέροντας την ασφαλή ευρυζωνική μεταφορά φωνής και δεδομένων που απαιτούνται για την αντίληψη της επιχειρησιακής κατάστασης (situational awareness).