Η Intracom Defense Electronics διεύρυνε τη συνεργασία της με τη NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency), καθώς σειρά προϊόντων ενδοεπικοινωνίας, τοπικού ασυρμάτου δικτύου, πολλαπλών τύπων κρυπτοσυσκευών και υπηρεσιών, όπως διακρίβωση οργάνων, της εταιρίας εντάχθηκαν στο σύστημα προμηθειών του NATO.

Οι ενδιαφερόμενες υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων των είκοσι οκτώ (28) χωρών-μελών του NATO έχουν πλέον την ευκαιρία να προμηθευτούν υλικά και να εξασφαλίσουν υπηρεσίες της Intracom Defense Electronics μέσω των υφισταμένων διαδικασιών της NAMSA. Η NAMSA έχει την ευθύνη οργάνωσης κοινών προμηθειών ανταλλακτικών και επισκευών καθώς και παροχής υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για την υποστήριξη των διαφόρων οπλικών συστημάτων των χωρών – μελών του ΝΑΤΟ.