Η Intracom IT Services ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συγκεκριμένα το Αρεταίειο Νοσοκομείο.

Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας και του λογισμικού εφαρμογών. Υπενθυμίζεται πως η Intracom IT Services ήταν η μοναδική εταιρεία που είχε καταθέσει προσφορά. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 165.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.