Η Intrakat ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο που αφορά στην ανάπτυξη έξυπνου οικισμού στην πόλη της Καλαμάτας.

Το αντικείμενο της σύμβασης κατηγοριοποιείται σε: α) προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας υπόγειων υποδομών δικτύων οπτικών ινών, β) προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας υποδομών ενεργού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, γ) προμήθεια, εγκατάσταση και διασφάλιση ορθής λειτουργίας υποδομών εξοπλισμού ασύρματης δικτύωσης και πρόσβασης και δ) προμήθεια, εγκατάσταση και ορθή λειτουργία πληροφοριακού συστήματος κατάλληλο για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών προς τους χρήστες του ΕΞ. ΟΙΚ υπό την μορφή της “Ελάχιστης Υπηρεσίας” όπως αυτή προσδιοριζόταν στη σχετική πρόσκληση της ΕΥΔ του ΕΠ ΚτΠ. Ακόμα, το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φιλοξενίας ιστοσελίδων, διασύνδεσης στο διαδίκτυο και στο αστικό – υπεραστικό τηλεφωνικό δίκτυο μέσω διαδικτύου. Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στο 1.996.199 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.