Η Intralot, μέσω της θυγατρικής της Intralot Italia προχώρησε σε εξαγορά, του 100% της Ιταλικής Κοινοπραξίας, William Hill Codere Italia Srl., ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην ιταλική αγορά στοιχήματος.

Το τίμημα της εξαγοράς είναι 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Μέσω αυτής της εξαγοράς, η Intralot Italia εμπλουτίζει το υπάρχον χαρτοφυλάκιό της προσθέτοντας 55 επιπλέον άδειες για σημεία πώλησης ιπποδρομιακού και αθλητικού στοιχήματος, τις οποίες είχε κερδίσει η WHCI κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού το 2006.

Υπενθυμίζεται πως, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, η INTRALOT είχε αποκτήσει το 33% των συνολικών αδειών για τα μεγάλα, αποκλειστικά σημεία πώλησης αθλητικού στοιχήματος που τελικά διατέθηκαν, δηλαδή 416 άδειες και 164 επιπλέον άδειες για μη αποκλειστικά σημεία πώλησης. Επιπρόσθετα, η εταιρεία θα ενσωματώσει την υπάρχουσα διαδικτυακή πλατφόρμα της WHCI.