Τη διακοπή μη κερδοφόρων δραστηριοτήτων στα Βαλκάνια και τη Λατινική Αμερική εξετάζει η Intralot, σύμφωνα με δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της εισηγμένης, Κ. Αντωνόπουλου στο Reuters.

Ο K. Αντωνόπουλος ανέφερε πως τα κέρδη της Intralot σταθεροποιήθηκαν στο τρίτο τρίμηνο, ενώ βασικός στρατηγικός στόχος αποτελεί η ενδυνάμωση της οργανικής κερδοφορίας παρά η επιθετική επέκταση στις ξένες αγορές. Ο ίδιος τόνισε ότι τα υψηλά κόστη έναρξης δραστηριοτήτων στο εξωτερικό και η ενδυνάμωση του ευρώ επηρέασαν αρνητικά τις επιδόσεις της Intralot το 2009, ενώ δεν αναμένει μία βελτίωση των ισοτιμιών σύντομα.