Η Intralot επέκτεινε την πιστοποίηση “Security Control Standard/ISO/IEC 27001” που είχε λάβει από την Παγκόσμια Ένωση Λοταριών (WLA) το 2008, καλύπτοντας πλέον το σύνολο των δραστηριοτήτων της τόσο στα Κεντρικά της Γραφεία, όσο και στις άλλες εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Αυτή η επέκταση προστίθεται στην αρχική πιστοποίηση που έλαβε η εταιρεία το προηγούμενο έτος για την Τεχνική της Διεύθυνση. Η διαδικασία τόσο της αρχικής πιστοποίησης, όσο και της επέκτασής της υλοποιήθηκε από τον παγκοσμίως αναγνωρισμένο οργανισμό ‘BSI Management Systems’, φορέα πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ασφαλείας. Η Intralot είναι  ο πρώτος προμηθευτής τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως που πιστοποιείται επίσημα από την Παγκόσμια Ένωση Λοταριών.

Η Intralot ελέγχθηκε στη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISMS) της, καθώς επίσης και σε συγκεκριμένα μέτρα και τεχνικές ασφαλείας σχετικά με την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση ρίσκου, την πολιτική ασφάλειας, την οργάνωση ασφάλειας, την ασφάλεια του προσωπικού, τη διαχείριση πληροφοριακών πόρων,  τη φυσική ασφάλεια, τη διαχείριση των επικοινωνιών και των λειτουργιών, τους ελέγχους πρόσβασης, την ανάπτυξη συστημάτων και λύσεων, την αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας, τη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς και την επίτευξη της επιχειρηματικής συνέχειας.

Το BSI πραγματοποίησε ακόμα επί τόπου αξιολογήσεις, εξετάζοντας τις καταγεγραμμένες  διαδικασίες και λειτουργίες  της Intralot. Για τη διαπίστωση της διαρκούς συμμόρφωσης της Intralot με το “WLA Security Control Standard” και το “ISO/IEC 27001:2005”, το BSI θα πραγματοποιεί συστηματικούς ελέγχους της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISMS) της εταιρείας και των σχετικών λειτουργιών.