Ο Όμιλος Intralot ανακοινώνει πως η θυγατρική του, Intralot do Brasil, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, ανέλαβε τη διαχείριση της λοταρίας της Πολιτείας Minas Gerais, στη Βραζιλία.

Το συμβόλαιο θα έχει αρχική ισχύ έξι ετών με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης για επιπλέον έξι χρόνια. Το πρώτο προϊόν που θα εισάγει στην αγορά της Πολιτείας η Intralot θα είναι ένα παιχνίδι τύπου ΚΙΝΟ, ενώ σταδιακά θα ακολουθήσουν και άλλα αριθμολαχεία σε ένα δίκτυο 2.500 σημείων πώλησης συνδεδεμένων online με το κεντρικό σύστημα της εταιρείας, το οποίο θα αναπτυχθεί μέσα σε μία περίοδο δύο ετών από την έναρξη του έργου. O αριθμός των παιχνιδιών αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. Η Intralot θα αναλάβει την πλήρη διαχείριση του έργου, περιλαμβανομένων όλων των υπηρεσιών, και θα αξιοποιήσει την υπάρχουσα υποδομή που διαθέτει στη χώρα.