Η Intralot υπέγραψε συμβόλαιο για την ανάληψη της τεχνολογικής και εμπορικής διαχείρισης των δύο κρατικών Λοταριών του Μαρόκου, της ‘National Lottery’ (Societe de Gestion de la Loterie Nationale’) και της ‘La Marocaine des Jeux et des Sports’, ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία που πραγματοποίησαν οι δύο Λοταρίες από κοινού.

Το συμβόλαιο έχει αρχική διάρκεια πέντε (5) ετών με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης δύο (2) ετών βάσει κριτηρίων απόδοσης. Η Intralot θα συνεργαστεί με την Omnidata, την κορυφαία εταιρεία πληροφορικής της χώρας, η οποία θα συνεισφέρει με την τεχνογνωσία που διαθέτει στην υλοποίηση και ολοκλήρωση των συστημάτων και στις υποστηρικτικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με το συμβόλαιο η Intralot θα εγκαταστήσει το Κεντρικό της Σύστημα LOTOS O/S, το λογισμικό διαχείρισης παιχνιδιών, ενώ θα επεκτείνει σημαντικά και το δίκτυο διανομής εγκαθιστώντας περισσότερα από 4.500 τερματικά σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου.

Επιπλέον, η Intralot, για πρώτη φορά στο Μαρόκο, θα εισάγει διαδραστικά εναλλακτικά κανάλια τυχερών παιχνιδιών, όπως η κινητή τηλεφωνία και το Internet, μέσω της καινοτόμου πλατφόρμας της B-On. H εταιρεία θα αναλάβει τη λειτουργία όλων των παιχνιδιών, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών διαχείρισης ρίσκου του στοιχήματος προκαθορισμένης απόδοσης, τη διαχείριση των στιγμιαίων λαχείων και θα παρέχει επιπρόσθετες υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες προώθησης και μάρκετινγκ, τεχνικής λειτουργίας και συντήρησης, αποθήκευσης και διανομής, σχεδιασμού και διαχείρισης του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, καθώς και εκπαίδευσης των πρακτόρων και του προσωπικού των Λοταριών.

Τέλος, η Intralot θα έχει τη δυνατότητα να διευρύνει την γκάμα παιχνιδιών των Λοταριών ενισχύοντας τα υφιστάμενα παιχνίδια και εισάγοντας νέα παιχνίδια καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του έργου.