Η Intralot συγκαταλέγεται, πλέον, ανάμεσα στις πρώτες εταιρείες του κλάδου τυχερών παιχνιδιών διεθνώς που πιστοποιούνται σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 37001 για τα συστήματα διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας.

Την πιστοποίηση έλαβε ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Intralot κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα στις 21 Μαρτίου παρουσία ανωτέρων στελεχών των Intralot και της TUV HELLAS (ΤUV NORD), τον ανεξάρτητο οργανισμό πιστοποίησης που υλοποίησε την διαδικασία αξιολόγησης. Η πιστοποίηση καλύπτει την Intralot Α.Ε στο σύνολο της, τα Κεντρικά Γραφεία στο Μαρούσι και το Κέντρο Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Παιανία.