Τα οικονομικά αποτελέσματα, τη νέα στρατηγική της και τις σημαντικότερες εξελίξεις του περασμένου έτους παρουσίασε η διοικητική ομάδα της Intralot, κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, η οποία έλαβε χώρα την Τρίτη 25 Ιουνίου στην Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η νέα διοικητική ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Πρόεδρου και CEO του ομίλου, Σωκράτη Κόκκαλη, παρουσίασε τις στρατηγικές δράσεις που θα αναλάβει για τη βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης και της οικονομικής ευρωστίας της εταιρείας. Ο Σ. Κόκκαλης επισήμανε τις μεγάλες δυνατότητες της εταιρείας και μίλησε για τις προοπτικές που δημιουργούνται, για επέκταση των δραστηριοτήτων και βελτίωση της κερδοφορίας.
 
Ο όμιλος θα συνεχίσει την τακτική σύναψης και διερεύνησης συνεργιών με άλλες εταιρείες, προκειμένου να βελτιώσει  την προϊοντική του γκάμα, εφαρμόζοντας, συνάμα, τη στρατηγική του γεωγραφικού επαναπροσδιορισμού του προς πιο ανεπτυγμένες αγορές. Η Διοίκηση της Intralot έκανε μια ανασκόπηση των οικονομικών αποτελεσμάτων και εστίασε στην ανάγκη βελτίωσης των ταμειακών ροών, μέσω του συνδυασμού του new business, της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και των ευκαιριών οργανικής ανάπτυξης.

Τέλος, έγινε μια ανάλυση των κυριότερων επιχειρηματικών εξελίξεων κατά τη διάρκεια του έτους, συμπεριλαμβανομένων των νέων συμβολαίων που υπογράφτηκαν, ενώ έγινε νύξη στις αγορές οι οποίες εμφανίζουν τη μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξης για την εταιρεία.