Τη δέσμευση της στο τελωνειακό εκσυγχρονισμό της Αφρικής καθώς και σε παγκόσμιο επίπεδο τόνισε η Intrasoft International στο φετινό IT συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (WCO) στο Ντακάρ της Σενεγάλης, το οποίο προσέλκυσε μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας εμπορίου και τελωνείων (οργανισμούς, εταιρείες, ομάδες χρηματοδότησης).

Η νέα γενιά Trade Facilitation προϊόντων της Intrasoft (Customs Declaration Management System και πλατφόρμες Single Window), σε συνδυασμό με την αποδεδειγμένη ικανότητά της εταιρείας να βοηθήσει τις χώρες στην χαρτογράφηση έργων εκσυγχρονισμού τους, αποτέλεσαν τον πυρήνα της παρουσίας της στο συνέδριο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πώς αυτές οι νέες προσθήκες στο χαρτοφυλάκιο της Intrasoft μπορούν να προσθέσουν αξία στην διαδικασία ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών στην Αφρική αλλά και αλλού. Ο διπλός ρόλος της Intrasoft ως σύμβουλος και πάροχος λύσεων μπορεί να υποστηρίξει τις Τελωνειακές Διοικήσεις των αφρικανικών χωρών ώστε να εκπονήσουν Trade Facilitation έργα με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.