Η Intrasoft International, μέλος του Ομίλου Intracom IT Services, ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγκατάσταση της λύσης SAP Business All-in-One for Professional Services στη διεθνή εταιρεία συμβούλων European Profiles A.E.

Η European Profiles, με κύκλο εργασιών 11 εκατ. ευρώ για το έτος 2008, είναι μια διεθνής εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα και παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το έργο SAP, διάρκειας τριών μηνών, βρίσκεται ήδη σε παραγωγική λειτουργία από τον Ιανουάριο του 2010. Περιελάμβανε την υλοποίηση των υποσυστημάτων Οικονομικής Διαχείρισης, Διαχείρισης Παγίων, Διοικητικής Λογιστικής, Διαχείρισης Πωλήσεων, Διαχείρισης Προμηθειών, Διαχείρισης Έργων και Διαχείρισης Χρόνου, καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις των έργων που αναλαμβάνει και διαχειρίζεται η European Profiles διεθνώς. Tο έργο βασίστηκε στην προπαραμετροποιημένη λύση της Intrasoft International για τον κλάδο των εταιρειών Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, που καλύπτει όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με τη διαχείριση έργων, από τον προϋπολογισμό τους και την παρακολούθηση παραδοτέων και υπηρεσιών υπεργολάβων / εργαζομένων, μέχρι την τιμολόγηση του πελάτη.