Η InTTrust εγκατέστησε τον System Center Operations Manager (SCOM) 2007, στο μηχανογραφικό περιβάλλον της εταιρίας Μάρμαρα Διονύσου.

Πρόκειται για την πλατφόρμα που χρησιμοποιεί η Microsoft για την παρακολούθηση και διαχείριση των Windows servers σε ένα μηχανογραφικό περιβάλλον. Η InTTrust χρησιμοποιώντας ένα προϊόν τρίτου κατασκευαστή, παρείχε τη δυνατότητα στον διαχειριστή συστημάτων της εταιρείας Μάρμαρα Διονύσου, της παρακολούθησης και της διαχείρισης όλων των ετερογενών συστημάτων (AIX, Cisco, Windows) μέσω της πλατφόρμας System Center Operations Manager (SCOM) 2007 της Microsoft.

Το προϊόν αυτό είναι εγκεκριμένο από την Microsoft διεθνώς και η εταιρεία που το διαθέτει είναι η Jalasoft, η οποία έχει την έδρα της στο Χιούστον του Τέξας, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.