Η iteam υπέγραψε σύμβαση με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΑΙΑ) για το έργο Επέκταση - Αναβάθμιση του συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ERP (Oracle e-Business Suite) διάρκειας 15 μηνών.

Το έργο αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες, τόσο σε τεχνικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, για την επέκταση των λειτουργιών του υφιστάμενου συστήματος, με σκοπό την κάλυψη των ολοένα αυξημένων αναγκών της εταιρείας.