Από 16 μοντέλα αποτελείται η νέα γενιά switches που παρουσίασε η Huawei: τη σειρά CloudEngine S5700 series (έξυπνοι μεταγωγείς πρόσβασης GE), τη σειρά CloudEngine S6700 (Layer3 μεταγωγείς συνάθροισης 10GE) και τη σειρά CloudEngine S12700E (πρωτοποριακοί κεντρικοί μεταγωγείς με κορυφαία απόδοση).

Η σειρά CloudEngine S12700E υπόσχεται έξι φορές τη δυνατότητα μεταγωγής του μέσου όρου της αγοράς διαθέτοντας, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, το μεγαλύτερο  εύρος ζώνης ανά slot, την υψηλότερη πυκνότητα 100GE θυρών και τη μεγαλύτερη δυνατότητα μεταγωγής σε όλα τα συγκρίσιμα προϊόντα. Η σειρά Huawei CloudEngine S είναι επίσης η πρώτη του είδους της με ένα βέλτιστο συνδυασμό δυνατοτήτων σύγκλισης ενσύρματου και ασύρματου δικτύου, με μηχανισμούς εξουδετέρωσης απειλών και υποστήριξης τηλεμετρίας.