Η KEM Electronics ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης με τίτλο "Προμήθεια - εγκατάσταση Router που θα δρομολογεί ψηφιακά σήματα Video με ενσωματωμένο (Embedded) ήχο μεταξύ των μονάδων παραγωγής".

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση Router που θα δρομολογεί ψηφιακά σήματα video με ενσωματωμένο (Embedded) ήχο μεταξύ των μονάδων παραγωγής της. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει την κεντρική μονάδα Router, χειριστήρια, ικριώματα, Patch Panel, Patch Cords, διανομείς ψηφιακού σήματος, μετατροπείς video, μονάδες συγχρονισμού, καθώς επίσης τις υπηρεσίες εγκατάστασης και εκπαίδευσης. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 263.461 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.