Η Kestrel Information Systems συνεχίζοντας την αναπτυξιακή της πορεία στην υλοποίηση και υποστήριξη σημαντικών έργων σε τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς, ανέλαβε κατόπιν ανοικτού διαγωνισμού την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια Εξοπλισμού για την επέκταση & αναβάθμιση της πρόσβασης στο δίκτυο της ΕΔΕΤ Α.Ε» στο πλαίσιο του Έργου «Παροχή Ευρυζωνικών Υπηρεσιών Έρευνας και Ανάπτυξης για την πρόσβαση στο ερευνητικό δίκτυο ΕΔΕΤ-2» σε 2 εκ των 3 τμημάτων: α) Τμήμα Β «Προμήθεια εξοπλισμού μεταγωγής Ethernet για την πρόσβαση φορέων περιεχομένου» και β) Τμήμα Γ «Προμήθεια Ισχυρού Δρομολογητή υπηρεσιών Ethernet για τη βελτίωση της πρόσβασης των φορέων προηγμένης πρόσβασης».

Η κατασκευάστρια εταιρεία, με τη λύση της οποίας συμμετείχε η εταιρεία στο διαγωνισμό, είναι η Juniper Networks. Για την υλοποίηση του παραπάνω έργου, χρησιμοποιήθηκαν οι οικογένειες ΕΧ και ΜΧ της Juniper Networks. Η Kestrel I.S. ως System Integrator ολοκληρωμένων τηλεπικοινωνιακών λύσεων, αποτελεί Elite Partner της Juniper Networks στην Ελλάδα και έχει τεχνογνωσία και εξειδίκευση σε όλες τις κατηγορίες εξοπλισμού της Juniper Networks που απευθύνονται σε μεγάλης κλίμακας τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Η τεχνογνωσία και εξειδίκευση απορρέουν από τη συμμετοχή του προσωπικού της Kestrel I.S. στην υλοποίηση και υποστήριξη σχετικών έργων στους περισσότερους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της χώρας.