Η Konica Minolta υπέγραψε το Global Compact των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο υποστηρίζει τις δέκα αρχές που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και τη διαφάνεια.

Το Global Compact αποτελείται από ένα πλαίσιο των εθελοντικών αρχών δράσης, που προτάθηκε πρωταρχικά από τον τέως Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών τον κ. Κόφι Αννάν το 1999 και ξεκίνησε επίσημα το 2000. Είναι μια πρωτοβουλία να λυθούν τα διάφορα αυξανόμενα παγκόσμια ζητήματα όπως η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου, περιβαλλοντικές ανησυχίες και κοινωνικές διαφορές με την ενθάρρυνση της κάθε επιχείρησης να εκπληρώσει τη σταθερή αύξηση και ανάπτυξη. Αυτό επιτυγχάνεται με την υπεύθυνη άσκηση δημιουργικής διοίκησης και την εξασφάλιση της ύπαρξης ακέραιης και δίκαιης εταιρικής πολιτικής. Περισσότερες από 6500 επιχειρήσεις ή οργανώσεις έχουν υπογράψει αυτήν την πρωτοβουλία έως σήμερα.