Η KPMG, με στόχο να βοηθήσει τις εταιρείες να διαχειριστούν και να αναπτύξουν την τεχνητή νοημοσύνη με υπεύθυνο τρόπο, δημιούργησε το AI In Control, ένα πλαίσιο που υποστηρίζεται από μια σειρά μεθόδων, εργαλείων και αξιολογήσεων και βοηθάει τις εταιρείες να παράγουν αξία από τις τεχνολογίες ΑΙ, ενώ επιτυγχάνει επιτακτικούς στόχους, όπως η ακεραιότητα, η λογοδοσία, η δικαιοσύνη και η ευελιξία των αλγόριθμων.

Το προϊόν AI in Control της KPMG χρησιμοποιεί ένα πλαίσιο ως οδηγό για τις εταιρείες κατά τον εξελικτικό κύκλο ζωής της τεχνητής νοημοσύνης, από την κατάρτιση στρατηγικής ως την εκτέλεση και την εξέλιξη.  Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει μεθοδολογίες, εργαλεία και προτεινόμενους ελέγχους ώστε ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης να επιφέρει καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Η KPMG Ολλανδίας συνεργάζεται ήδη με το δήμο του Άμστερνταμ για την αξιολόγηση μιας ψηφιοποιημένης δημοτικής υπηρεσίας, η οποία θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των δημοτών σε μια ασφαλή και φροντισμένη πόλη και θα βοηθήσει το δήμο στην αποστολή του να προστατέψει τα ψηφιακά δικαιώματα των πολιτών.

Το σύστημα διαχείρισης ζητημάτων που αφορούν στους δημόσιους χώρους του Άμστερνταμ δίνει τη δυνατότητα στους δημότες να υποβάλλουν εύκολα ηλεκτρονικά αιτήματα για υπηρεσίες σχετικές με ζητήματα όπως τα σκουπίδια στο δρόμο – ο αλγόριθμος αναγνωρίζει το είδος του ζητήματος και την κατάλληλη δημοτική υπηρεσία που θα ανταποκριθεί. Στο άμεσο μέλλον η εφαρμογή θα προσδιορίζει και το επίπεδο προτεραιότητας των ζητημάτων. Χάρη στη μηχανική μάθηση με το πέρασμα του χρόνου θα βελτιωθεί επίσης η ικανότητα λήψης αποφάσεων του αλγόριθμου.