Στην οριστική κατακύρωση και των πέντε έργων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ προχώρησε η ΚτΠ ΑΕ, ήτοι των τριών συγχρηματοδοτούμενων έργων και των δύο που θα χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του κράτους και αφορούν τις τηλεπικοινωνιακές δαπάνες (τέλη) των δημόσιων φορέων.

Σημειώνεται ότι δύο από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα δεν αποτελούν συμφωνίες πλαίσιο (οπότε δεν χρειάζεται να ασχοληθεί η διακομματική μαζί τους όταν συσταθεί μετά την ολοκλήρωση των εκλογών), ενώ τα υπόλοιπα τρία θα υλοποιούνται τμηματικά, με επιμέρους προσκλήσεις στους υποψήφιους αναδόχους  και αναθέσεις σε αυτόν που θα κάνει την καλύτερη προσφορά (σε αυτήν την περίπτωση χρειάζονται εγκρίσεις από τη διακομματική σε κάθε στάδιό τους).

Ειδικότερα, το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρων Δεδομένων» κατακυρώθηκε στην TI Sparkle Greece αντί του ποσού των 6,446 εκατ. ευρώ, ενώ το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Κεντρικές Υπηρεσίες ISP και SLA» κατακυρώθηκε στην ένωση «ΟΤΕ  – Space Hellas – Unisystems – Intrasoft International»  αντί του ποσού των 16,204 εκατ. ευρώ . Τα υπόλοιπα τρία έργα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα υλοποιηθούν στη μορφή συμφωνίας πλαίσιο.

Από αυτά,  το συγχρηματοδοτούμενο έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης», συνολικού προϋπολογισμού 107,851 εκατ. ευρώ, έχει κατακυρωθεί στην ένωση εταιρειών «OTE-Space Hellas-UniSystems» και στην εταιρεία Logicom Solutions, που θα συμμετέχουν στους επιμέρους διαγωνισμούς που θα προκηρύσσονται σταδιακά, προκειμένου να επιλέγεται η καλύτερη οικονομική προσφορά κάθε φορά. Σημειώνεται ότι την Πέμπτη 4 Ιουλίου θα λάβει χώρα επίσημη εκδήλωση στην ΚτΠ ΑΕ, όπου θα υπογραφούν οι συμβάσεις του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ.