Η Kyobo Life Insurance, μια από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες στην Κορέα, επέλεξε τη SAS για την υποστήριξη και την ενίσχυση του υπάρχοντος συστήματός της για τη διαχείριση των κινδύνων και της απάτης.

Το νέο σύστημα της SAS αναμένεται να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο της εταιρείας στον τομέα διαχείρισης των κινδύνων, εφαρμόζοντας τα εξελιγμένα SAS Analytics για την αξιολόγηση των κινδύνων στις νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και στις αποζημιώσεις, αλλά και για τον προσδιορισμό εκείνων που απαιτούν περαιτέρω εξέταση. Η Kyobo Life αναμένεται να εγκαταστήσει το νέο σύστημα το Μάρτιο του 2010. Η κορεάτικη εταιρεία αναμένει ότι η προκύπτουσα μείωση στις παράτυπες απαιτήσεις για αποζημιώσεις θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών στα ασφάλιστρα και τη σημαντική αύξηση της απόδοσης της επένδυσής της.