Η Lamda Hellix υλοποίησε στην Eurolife ERB, μέλος του Ομίλου Fairfax, λύση hybrid cloud υψηλών προδιαγραφών.

Στόχος ήταν μια υλοποίηση λειτουργικά αποδοτική, με δυνατότητες επέκτασης, σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις των πελατών της, μειώνοντας ταυτόχρονα τα λειτουργικά της κόστη. Η Lamda Hellix, απαντώντας στις αυξημένες ανάγκες της Eurolife ERB, υλοποίησε μια λύση hybrid cloud για τις υπολογιστικές της ανάγκες, καθώς και λύση cloud backup για την αποθήκευση των δεδομένων της, στηριζόμενη σε μέσα προηγμένης τεχνολογίας, αποκλειστικής χρήσης και αδιάλειπτης λειτουργίας. Ταυτόχρονα, η λύση πλαισιώθηκε με τις απαραίτητες περιφερειακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, υποστήριξης, διαχείρισης και 24ωρης παρακολούθησης, προσφέροντας ένα ολιστικό πακέτο υπηρεσιών.