Σε υπογραφή σύμβασης προχώρησε η Lavisoft Συστήματα Πληροφορικής με τον Δήμο Ραφήνας, για την εγκατάσταση του συστήματος της Time Master.

Το Time Master ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR Master της εταιρείας. Συνεργάζεται αρμονικά με τους ηλεκτρονικούς σταθμούς ωρομέτρησης (Time Attendance Terminals) για τη συλλογή των στοιχείων που συγκεντρώνονται σ’ αυτούς από τη χρήση των καρτών παρουσίας των εργαζομένων. Στη συνέχεια, η εφαρμογή αναλαμβάνει την επεξεργασία των στοιχείων, την έκδοση όλων των απαραίτητων καταστάσεων, αναλυτικών και συγκεντρωτικών, καθώς και τη δημιουργία αρχείων για αυτόματη ενημέρωση του προγράμματος Μισθοδοσίας.