Τo cloud και το mobility παίζουν σημαντικό ρόλο στα νέα IT projects της LeasePlan Hellas.

Συγκεκριμένα, αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη project που αφορά τη μετάβαση του email συστήματος της Microsofft Office 365, προσφέροντας περισσότερη ευελιξία στους χρήστες της εταιρείας. Προς τα τέλη του έτους, η εταιρεία θα προχωρήσει σε μια νέα mobile εφαρμογή που θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των οδηγών και θα βοηθάει στην απλούστευση της επικοινωνίας τους με την LeasePlan Ηellas. Στα μελλοντικά projects της εταιρείας περιλαμβάνονται κυρίως υπηρεσίες cloud για την εταιρεία, όπως και Web εφαρμογές για τους συνεργάτες της. Σκοπός της Διεύθυνσης Πληροφορικής της LeasePlan Hellas είναι να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας, βελτιώνοντας συνέχεια τα συστήματα που προσφέρει στους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες της.