Την υλοποίηση των ευρυζωνικών υποδομών ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τους Δήμους Καλαμάτας, Αρχαίας Μεσσήνης και Πύλου –με προέκταση στην προβλήτα της Γιαλόβης– ανέλαβε η Lexis Πληροφορική Α.Ε. για λογαριασμό της SDC που είναι και ο κύριος ανάδοχος του έργου.

Το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται από την «Κοινωνία της Πληροφορίας» και το Γ’ ΚΠΣ, έχει προϋπολογισμό 385.709 ευρώ και αφορά στην εγκατάσταση Ασύρματων Σημείων Πρόσβασης (ΑΣΠ) στο διαδίκτυο στις ανωτέρω περιοχές του νομού Μεσσηνίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλή επισκεψιμότητα. Η Lexis ανέλαβε την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω ευρυζωνικών υποδομών, με εξοπλισμό WiFi του οίκου Essentia Ιταλίας, ο οποίος διαθέτει προηγμένα χαρακτηριστικά και χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για εγκαταστάσεις σε εξωτερικούς χώρους με αντίξοες καιρικές συνθήκες.