Η Lexis Πληροφορική υλοποίησε ασύρματο δίκτυο WiFi στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας για λογαριασμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των επισκεπτών του αερολιμένα κατά την πρόσφατη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του ΟΑΣΕ.

Οι σχετικές υποδομές, αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της απόφασής της για δωρεάν πρόσβαση του επιβατικού κοινού των κρατικών αεροδρομίων στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, 300 και πλέον δημοσιογράφοι και συνοδευτικό προσωπικό των αποστολών απ’ όλες τις χώρες των μελών του ΟΑΣΕ, που κάλυψαν  τις εργασίες της συνόδου, είχαν τη δυνατότητα να συνδέονται ταυτόχρονα και σε υψηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο. Το έργο στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο, που αφορούσε στη μελέτη, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, υλοποιήθηκε με συσκευές WiFi, του αμερικανικού οίκου Xirrus.