Η Microsoft με την κυκλοφορία του Microsoft Office Communications Server 2007 R2 στο τέλος του 2008 έδωσε την ευκαιρία σε εξειδικευμένους συνεργάτες της να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα πρώιμης τεχνικής υιοθεσίας (Technical Adoption Program).

Η Logitel ήταν η πρώτη που επένδυσε στην υλοποίηση και εγκατάσταση του λόγω κυρίως της εμπειρίας της στα συστήματα ενοποιημένων επικοινωνιών (UC) και στην υλοποίηση λύσεων βασισμένων σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα (Asterisk, SER, Jobber, OpenGroupware).

Με τη χρήση ενός IBM Blade Center S, ενός Mediant 1000 Digital Gateway, μιας σειράς IP τηλεφώνων Polycom CX700 και CX200 και κεφαλοφώνων της Plantronics η Logitel κατόρθωσε να είναι η πρώτη στην Ελλάδα και μία από τις πρώτες εταιρείες παγκοσμίως που ολοκλήρωσαν το ΤΑΡ.

Μετά την υλοποίηση του TAP, η Logitel είναι πιστοποιημένος συνεργάτης της Microsoft σε προϊόντα φωνής (Voice Certified Partner).