Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, η Microsoft Ελλάς παρουσίασε στο ελληνικό κοινό τα πλεονεκτήματα των προϊόντων που πρόσφατα διέθεσε στη διεθνή αγορά και συγκεκριμένα των Windows 7, του Windows Server 2008 R2, του Microsoft Exchange Server 2010 και των Windows Phone.

Η εκδήλωση, που έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό στελεχών από τον κλάδο της πληροφορικής και τον επιχειρηματικό κόσμο ευρύτερα. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Mark Minasi, Πρόεδρος της Minasi Research & Development, Inc, ο οποίος κατά την ομιλία του αναφέρθηκε εκτενώς στα πολλαπλά οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι εταιρίες που θα επιλέξουν να επενδύσουν στις νέες λύσεις της Microsoft. Κατά τη διάρκεια των κεντρικών εισηγήσεων, το κοινό είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί σχετικά με τις ιδιότητες αυτών και τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ τους, καθώς και να γνωρίσει πώς μια επιχείρηση μπορεί να εξασφαλίσει μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της επένδυσής της σε επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων, συγκρατώντας ταυτόχρονα τα κόστη.