Ερευνητές της Microsoft, σε συνεργασία με την Twist Bioscience, εργάζονται πάνω σε μια νέα μέθοδο που υπόσχεται να φέρει επανάσταση στην αποθήκευση δεδομένων.

Στόχος της Microsoft είναι να αποθηκεύει μεγάλες ποσότητες δεδομένων στο ελάχιστο δυνατό χώρο και με τη μέγιστη δυνατή διάρκειας ζωής. Οι κλασικοί σκληροί δίσκοι και τα SSDs δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό. Απεναντίας  η φύση, με τη διπλή έλικα DNA, μπορεί να προσφέρει ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο αποθήκευσης, όπως πιστεύουν οι ερευνητές της «Twist Bioscience». Ήδη πριν από ένα χρόνο η Twist Bioscience είχε καταφέρει να αποθηκεύσει σε ένα γραμμάριο DNA σχεδόν ένα τρισεκατομμύριο GB (1ZB) ψηφιακών δεδομένων.