Η Microsoft Advertising Exchange (MAX), η οποία αποτελεί μέρος της δέσμευσης της Microsoft να προσφέρει ποιότητα, ποικιλία και αποδοτικότητά σε ευρεία κλίμακα στην online διαφήμιση, είναι πλέον διαθέσιμη στην Ελλάδα, παρέχοντας τον premium διαφημιστικό χώρο όλων των προϊόντων της όπως το MSN, το Skype, τα Windows 8, τα Windows Ads-in-Apps και το Outlook.com μέσα από την Microsoft Advertising Exchange.

Η Microsoft Advertising Exchange, με τη δύναμη του AppNexus, αποτελεί μια ανοιχτή, Real-Time-Bidded (RTB) αγορά η οποία προσφέρει ποιότητα, ποικιλία και αποδοτικότητα σε ευρεία κλίμακα, σε συνεργάτες που βρίσκονται στην Αμερική και στην Ευρώπη, από το 2010, και στην Ασία από το 2014. Μέσα από τα βασικά προϊόντα της Microsoft προφέρεται στους διαφημιστές ποιοτικό και κατάλληλο κοινό, μέσω της MAX. Η ποικιλία παρέχεται μέσα από ένα ανοιχτό οικοσύστημα όπου οι διαφημιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται με RTB συνεργάτες τους οποίους έχουν επιλέξει εκείνοι. Επίσης, η MAX παρέχει στους διαφημιστές τη δυνατότητα να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους, μέσω αποτελεσματικής στόχευσησ σε πραγματικό χρόνο, σε μια βάση impression-by-impression, αποτιμώντας το κάθε impression σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα δεδομένα που ήδη χρησιμοποιεί ο διαφημιστής.