Η MLS Πληροφορική ολοκλήρωσε το σύνολο των έργων προμήθειας έτοιμου εκπαιδευτικού λογισμικού για τα σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η MLS ανέλαβε να υλοποιήσει τα εν λόγω έργα έπειτα από διαγωνισμούς του Ελληνικού Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Παράλληλα, άμεσα αναμένεται να ολοκληρωθούν και οι πληρωμές όλων των έργων από τους παραπάνω φορείς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, τα έσοδα από την υλοποίηση των έργων προμήθειας εκπαιδευτικού λογισμικού θα αντικατοπτρίζονται κατά ένα μέρος στα μεγέθη της χρήσης του 2008 και κατά ένα μέρος στα μεγέθη του πρώτου τριμήνου του 2009. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται άνω των 2 εκ. ευρώ.