Η MLS Πληροφορική ΑΕ προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με τη Retail@Link για τη σύνδεσή της στο δυναμικά αναπτυσσόμενο δίκτυο ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Retail@Link (μέλος Ομίλου Entersoft), με στόχο τις άμεσες οικονομίες κλίμακας, αλλά και τη μετέπειτα δυνατότητα επέκτασης στο πελατολόγιό της.

Λαμβάνοντας υπόψη τον τεράστιο αριθμό τιμολογίων που προκύπτει από τις καθημερινές εμπορικές της συναλλαγές και τα οποία χρειάζεται να διαχειριστεί και να καταχωρήσει χειροκίνητα, η MLS πήρε την απόφαση να συνεργαστεί με τη Retail@Link, αξιοποιώντας τη λύση R@L e-Invoicing EDI, η οποία προσφέρει την τάχιστη & αυτοματοποιημένη ανταλλαγή του περιεχομένου των τιμολογίων-πωλήσεων από ERP-σε-ERP, χωρίς την ανάγκη χειροκίνητης παρεμβολής, αλλά και χωρίς την ανάγκη επιπλέον επένδυσης εξοπλισμού στα πληροφοριακά της συστήματα.

Η αυξημένη ακρίβεια που επιτυγχάνεται στην άμεση ολοκλήρωση του κύκλου τιμολόγησης-πληρωμής οδηγεί σε αξιοσημείωτες οικονομίες κλίμακας και για τα δύο συνεργαζόμενα μέρη, με win – win οφέλη. Επιπρόσθετο όφελος αποτελεί η επεκτασιμότητα που προσφέρει η μία και μόνο σύνδεση στο Β2Β hub της Retail@Link, καθώς εξασφαλίζει άμεση διασύνδεση με όλες τις επιχειρήσεις που εξυπηρετεί ο ηλεκτρονικός κόμβος.