Η Mobile Technology, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Κ. Καραμανλής, ανέλαβε την εγκατάσταση και υποστήριξη ολοκληρωμένης λύσης RFID.

Η τεχνολογία ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) αντικαθιστά το συμβατικό barcode και εξαλείφει τους περιορισμούς του, επιτρέποντας την απλούστευση των διαδικασιών και εξασφαλίζοντας τη μέγιστη αντικλεπτική προστασία. Τα παραπάνω υποστηρίζονται επιτυχώς από την custom εφαρμογή “γέφυρας δεδομένων” που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη Mobile Technology και συνδέεται με το λογισμικό αυτοματισμού βιβλιοθηκών Horizon, το οποίο χρησιμοποιείται από το Ίδρυμα Κ. Καραμανλή.