Η Διεύθυνση Enterprise Mobility business της Motorola τοποθετήθηκε πρόσφατα από τη Gartner στο τεταρτημόριο ηγετών στην αναφορά 'Wireless LAN Infrastructure Magic Quadrant'.

Το Gartner Magic Quadrant τοποθετεί προμηθευτές σύμφωνα με την ικανότητά τους να εκτελούν και το βαθμό ολοκλήρωσης του οράματός τους σε λύσεις υποδομής ασύρματης τοπικής δικτύωσης (WLAN).

Ως προς το πρώτο κριτήριο, η Gartner αξιολογεί τους παρόχους τεχνολογίας βάσει της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της διεκπεραίωσης, των συστημάτων και των μεθόδων ή των διαδικασιών που επιτρέπουν στην απόδοση του παρόχου Πληροφορικής να γίνεται πιο ανταγωνιστική, αποδοτική και αποτελεσματική και να επηρεάζει θετικά τα έσοδα, το βαθμό διατήρησης πελατών και τη φήμη.

Ως προς το κριτήριο ολοκλήρωσης οράματος, η Gartner αξιολογεί τους παρόχους τεχνολογίας επί της ικανότητάς τους να διατυπώνουν πειστικά λογικές δηλώσεις σχετικά με την τρέχουσα και τη μελλοντική κατεύθυνση, καινοτομία, ανάγκη πελατών και δυνάμεις ανταγωνισμού της αγοράς, και πόσο καλά τοποθετούνται στο διάγραμμα της Gartner.