Η Multirama προστίθεται στη λίστα των εξουσιοδοτημένων μεταπωλητών προστιθέμενης αξίας (VAR) για τη διάθεση του Solo Gateway της Virtual Trip, ως ο πρώτος μάλιστα οργανισμός στον οποίο απονέμεται η πιστοποίηση Solo Gateway Platinum Partner για την Ελληνική αγορά.

Το Solo Gateway αποτελεί λύση Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας (Unified Communication) ικανή να καλύψει πλήρως τις ανάγκες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της κάθε επιχείρησης.