Η Nespresso Business Solutions-Συνέργια επέλεξε τη λύση Premium HRM Μισθοδοσία της Data Communication προκειμένου να οργανώσει αποτελεσματικότερα τις επιχειρησιακές της διαδικασίες.

Υιοθετώντας τη λύση Premium HRM Μισθοδοσία, η Nespresso αποκτά ένα ενιαίο σύστημα για την ολοκληρωμένη διαχείριση και πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών που αφορούν στην παρακολούθηση και έκδοση της μισθοδοσίας των εργαζομένων. Ενσωματώνοντας προηγμένες λειτουργίες και καινοτόμα χαρακτηριστικά, η κορυφαία λύση της Data Communication απαντάει άμεσα σε κάθε ανάγκη, απλοποιεί τη διαχείριση των εργασιών, εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο, ενώ συνοδεύεται από κορυφαίες και βραβευμένες υπηρεσίες υποστήριξης. Επιπλέον, oι διευρυμένες δυνατότητες παραμετροποίησης του συστήματος επιτρέπουν την κάλυψη κάθε μελλοντικής ανάγκης της εταιρίας. Η κ. Μιχοπούλου, Commercial Director της Nespresso Business Solutions δήλωσε: «Το Premium HRM Μισθοδοσία μας βοήθησε να εκσυγχρονίσουμε τις λειτουργίες μας και να ολοκληρώνουμε περισσότερες εργασίες σε πολύ λιγότερο χρόνο. Είναι ευέλικτο και εύχρηστο, γεγονός που συνέβαλε στη γρήγορη εγκατάσταση και άμεση λειτουργία του, αλλά και στη γρήγορη εξοικείωσή μας μαζί του».