Η Skatteverket, η Φορολογική Αρχή της Σουηδίας, επέλεξε το προϊόν της Netcompany SOLON TAX για τον εκσυγχρονισμό του κεντρικού φορολογικού της συστήματος, το οποίο διαχειρίζεται τις εισροές και εκροές φόρων για όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της χώρας. Η συμφωνία, με διάρκεια ισχύος έως και εννέα χρόνια, σηματοδοτεί το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα βήμα παρουσίας της Netcompany στη μεγαλύτερη χώρα της Σκανδιναβίας.

Οι φορολογικές αρχές συγκαταλέγονται στους πιο σημαντικούς και σύνθετους ψηφιακούς οργανισμούς που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας κοινωνίας ευημερίας για τους πολίτες. Για τη σωστή κατανομή των φορολογικών εσόδων απαιτείται η συνέργεια πολλών συστημάτων, ενώ οι συχνές και πολυσύνθετες αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας και τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας απαιτούν καινοτόμες λύσεις. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία της Netcompany στην ψηφιοποίηση του φορολογικού τομέα στην Ευρώπη για περισσότερα από 20 χρόνια, καθώς και η ευελιξία που προσφέρει το SOLON TAX στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και τις νομοθετικές απαιτήσεις των φορολογικών αρχών, αποτέλεσαν τη βάση για την επιλογή αυτή από τη Φορολογική Αρχή της Σουηδίας.

«Η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει τις τελευταίες τρεις δεκαετίες μέσα από τη συνεργασία μας με πάνω από 50 φορείς δημοσίων εσόδων και στις πέντε ηπείρους, επισφραγίστηκε με τη μεγάλη συμφωνία με τη Skatteverket, αποδεικνύοντας ότι το SOLON TAX θα διαδραματίζει πλέον καταλυτικό ρόλο στον τομέα του revenue management», δήλωσε ο Αλέξανδρος Μάνος, CEO της Netcompany-Intrasoft.