Η Netplex ως μέλος της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής BTWG 132-3 της Cenelec για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού προτύπου για "Green Data Centers" και ως η πρώτη εταιρεία που εκπόνησε μελέτη και υλοποίησε το μοναδικό Data Center στην Ελλάδα με διαθεσιμότητα σε κάθε επίπεδο 2Ν, γίνεται η πρώτη εταιρεία μελετητών και συμβούλων στη Νοτιανατολική Ευρώπη και μια από τις πρώτες στην Ευρώπη με έργα αντίστοιχης διαθεσιμότητας, που μετά από αξιολόγηση υπέγραψε τον EU Code of Conduct της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Green Data Centers ως Endoser.

Ο Δημήτρης Φιλίππου, Διευθυντής του Τμήματος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης Υπερσύγχρονων Υποδομών & Μελετών της Netplex δήλωσε σχετικά: “Η Netplex αποτελεί μια από τις πρώτες εταιρείες μελετητών και συμβούλων που συγκεντρώνει αποδεδειγμένα εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην μελέτη και ανάπτυξη Green Data Centers σε ολόκληρη την Ευρώπη που συμμορφώνονται πλήρως με τα Ευρωπαϊκά-Εθνικά και Διεθνή πρότυπα. Η ενεργή συμμετοχή της εταιρείας μας στις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Επιτροπές ανάπτυξης των απαιτούμενων προτύπων συμμόρφωσης (TC209, TC215, BTWG 132-3) και η αναγνώριση της υπογράφοντας τον EU Code of Conduct αποδεικνύει εμπράκτως την Ευρωπαϊκή καταξίωση της στην μελέτη και ανάπτυξη πραγματικά “Πράσινων”, υψηλής ποιότητας, αξιοπιστίας, λειτουργικότητας, διαθεσιμότητας και διατηρησιμότητας (Sustainability) Data Centers. Στο πλαίσιο αυτό η Netplex συνεχίζει την πάγια πολιτική της, της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης και παρότρυνσης της Ελληνικής αγοράς αναφορικά με την ανάπτυξη Green Data Center προκειμένου αυτά να συμμορφώνονται με τα Ευρωπαϊκά-Εθνικά και Διεθνή πρότυπα, καθώς και τα EU Code of Conduct Best Practices.”