Η Neuropublic ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Δήμου Δράμας με τίτλο "Δημοτική πύλη για την ηλεκτρονική πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου Δράμας".

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην ανάπτυξη μιας σύγχρονης Δημοτικής Ηλεκτρονικής Πύλης για τον Δήμο Δράμας για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και επιχειρήσεων των αρμοδιοτήτων του Δήμου, μέσω εναλλακτικών καναλιών πρόσβασης (Internet), καθώς και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών του προσωπικού του Δήμου όσον αφορά τις συναλλαγές του με τους δημότες και τις επιχειρήσεις της περιοχής της Δράμας. Το τελικό τίμημα του έργου ανέρχεται στα 341.740 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.