Η εταιρεία Τυποεκδοτική επέλεξε ένα UPS του οίκου Chloride 80-NET 120KVA για την υποστήριξη των εκτυπωτικών μηχανημάτων του εργοστασίου.

Το νέο μηχάνημα αντικατέστησε το ήδη υπάρχον προσφέροντας περισσότερη ισχύ για την κάλυψη των κρίσιμων φορτίων και προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες που προσφέρει στους πελάτες. Τα UPS προσφέρουν  σημαντικά τεχνικά χαρακτηριστικά όπως υψηλή απόδοση μετατροπής (98%), εξαιρετικά χαμηλή παραμόρφωση αρμονικών ρεύματος (<3%), βελτιωμένη ικανότητα διόρθωσης σφαλμάτων σε βραχυκυκλώματα. Όλα αυτά πλαισιώνονται από την υπηρεσία Τηλεσυντήρησης Life.net που παρέχει απομακρυσμένη παρακολούθηση της λειτουργικής κατάστασης του UPS 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.