Η UniNortel και το ΕΔΕΤ προχωρούν στην υλοποίηση του πρώτου δικτύου του, βασισμένου στην τεχνολογία Carrier Ethernet, επιλέγοντας κατόπιν διαγωνισμού τη λύση Metro Ethernet Routing Switch (MERS) 8600 της Nortel.

Η ΕΔΕΤ θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει στους συνεργαζόμενους με αυτό φορείς υπηρεσίες Ethernet VPN  αξιόπιστα και γρήγορα, αφού οι ταχύτητες θα φθάνουν τα 1Gbps. Ταυτόχρονα δε, θα υποστηρίζονται διασυνδέσεις με το υπόλοιπο δίκτυο κορμού του φορέα, με ταχύτητες που φτάνουν τα 10Gbps.

Επίσης, η υψηλή διαθεσιμότητα των υπηρεσιών της ΕΔΕΤ εξασφαλίζεται, τόσο χάρη στην υποστήριξη τοπολογίας δακτυλίων στην αρχιτεκτονική του δικτύου Carrier Ethernet, όσο και στην ικανότητα άμεσης αποκατάστασης μιας διασύνδεσης σε περίπτωση βλάβης, σε χρόνο λιγότερο από 50msec.