Ο όμιλος Aldemar Resorts, ένας από τους μεγαλύτερους στον ελληνικό τουριστικό τομέα, συνεργάστηκε με τη Nova, προκειμένου να υλοποιηθεί ένα πλάνο συνεργασίας που θα ταιριάζει στο προφίλ του Ομίλου και θα αποφέρει άμεσα και αποδοτικά αποτελέσματα στο έργο μετασχηματισμού και συνεχούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του.

Το τμήμα presales της Nova κλήθηκε να σχεδιάσει μια ολοκληρωμένη λύση διασύνδεσης των ξενοδοχείων του Ομίλου Aldemar, αποτελούμενη από υπηρεσίες φωνής & δεδομένων και με στόχο την ασφάλεια, την προσβασιμότητα αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών που αρμόζουν και καλύπτουν τόσο τις ανάγκες του Ομίλου όσο και των πιο απαιτητικών πελατών του.

Το έργο βασίστηκε στο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της Nova και σχεδιάστηκε αποκλειστικά πάνω στις ιδιαίτερες ανάγκες του Ομίλου, με εξειδικευμένους εξοπλισμούς και διαδικασίες μεταβολών ικανές να εξυπηρετούν τις δυναμικές απαιτήσεις του κάθε ξενοδοχείου.