Η Nova προχώρησε σε συνεργασία με τη MediaMarkt με σκοπό την ενίσχυση της λειτουργικότητας και της υπηρεσιακής συνέχειας της τελευταίας μέσω της δημιουργίας ενός νέου, ιδιόκτητου, pivate cloud περιβάλλοντος.

Το έργο περιλαμβάνει τη διασύνδεση των καταστημάτων της MediaMarkt στην Ελλάδα, μέσω κυκλωμάτων οπτικών ινών, σε ένα κοινό ιδεατό LAN συνδεδεμένο μέσω MPLS VPN σε πολλαπλά γεωγραφικά σημεία. Με αυτόν τον τρόπο, όλα τα καταστήματα της MediaMarkt επικοινωνούν μέσω προστατευμένων κυκλωμάτων σε ένα private MPLS δίκτυο για να διασυνδεθούν με τις κεντρικές και Disaster Recovery(DR) υποδομές, έχοντας τη δυνατότητα να λειτουργούν απρόσκοπτα, ακόμα και στην περίπτωση που κάποιο κομβικό σημείο της εταιρείας, που υποστηρίζει τις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες, υποστεί οποιαδήποτε απώλεια.