Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιματισμού και η Nova προχώρησαν σε συνεργασία για παροχή υπηρεσιών διεθνούς διασύνδεσης και cloud τηλεφωνικού κέντρου (vPBX).

Η υλοποίηση της σχετικής συνεργασίας είχε ως στόχο τη κάλυψη των πολύπλοκων αναγκών επικοινωνίας μεταξύ όλων των χωρών διαχείρισής της, καθώς και τη βελτιστοποίηση του κόστους δημιουργίας μιας πλατφόρμας επικοινωνίας με δυνατότητες δυναμικής ανάθεσης πόρων ανά χώρα. Η AHI CARRIER με έδρα την Αθήνα, διαχειρίζεται τα γραφεία Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Αυστρίας και Τσεχίας.

Η ανάγκη για κεντρικοποιημένη διαχείριση τηλεπικοινωνιακών πόρων και κέντρων κόστους, ανέδειξε την αξία μιας κεντρικοποιημένης cloud πλατφόρμας επικοινωνίας εικονικών τηλεφωνικών κέντρων, σε συνδυασμό με ασφαλή MPLS VPN διασύνδεση.

Η συνολική λύση που σχεδιάστηκε σε συνεργασία των δύο πλευρών, περιλάμβανε διασύνδεση όλων των χωρών με μισθωμένες γραμμές σε ένα κλειστό International MPLS VPN δίκτυο, μισθωμένη πρόσβαση στο Internet και IP τηλεφωνία στα γραφεία της Ελλάδας, σε συνδυασμό με υπηρεσίες vPBX με δυνατότητες Unified Communication & Collaboration σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Τέλος, για την ευθυγράμμιση με τα πλάνα Disaster Recovery και Business Continuity της AHI CARRIER, προσφέρθηκε επιπλέον και η υπηρεσία Cloud Server Backup για απομακρυσμένη αποθήκευση σημαντικών δεδομένων. Η εγγύτητα των χωρών και η μικρή διαφορά τοπικών ωρών, διευκόλυνε το συνολικό project.