Η Office Line ανέλαβε και υλοποίησε επιτυχώς έργο Business Continuity με την αξιοποίηση των εξειδικευμένων υπηρεσιών Microsoft Azure για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού πανελλαδικής εμβέλειας Star Channel.

Η υλοποίηση του έργου ικανοποίησε τις ανάγκες του STAR σε θέματα: ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας, ακολουθώντας με ευελιξία κάθε αυξομείωση της υπολογιστικής ισχύος του οργανισμού λόγω των επιχειρησιακών αναγκών του. Με την παράδοση του έργου από την Office Line το STAR Channel πλέον απολαμβάνει μείωση επιχειρηματικού και επενδυτικού ρίσκου, διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας στις υποστηρικτικές λειτουργίες του οργανισμού, διασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας συστημάτων και υποδομών και συμμόρφωση με τα IT στάνταρ.