Η ON Telecoms προχώρησε σε επέκταση της ήδη υπάρχουσας υλοποίησης της λύσης Oracle Communications Billing and Revenue Management, με σκοπό την καλύτερη υποστήριξη της διεύρυνσης της πελατειακής βάσης της.

Η λύση Oracle Communications Billing and Revenue Management θα επιτρέψει στην ON Telecoms να διαθέτει γρήγορα νέα προϊόντα στην αγορά και να παρακολουθεί τις χρεώσεις των υπηρεσιών φωνητικών κλήσεων προς σταθερά δίκτυα και των υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης στο Internet και τηλεόρασης, σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας τη γρήγορη απόδοση της επένδυσης.
Το λογισμικό υποδομής της Oracle στο οποίο έχει βασιστεί η υλοποίηση της λύσης, περιλαμβάνει την Oracle Database και τον Oracle Application Server και υποστηρίζει υπηρεσίες τιμολόγησης για όλους τους οικιακούς και εταιρικούς πελάτες της ON Telecoms, οι οποίοι αγοράζουν υπηρεσίες με κάποιο από τα προσφερόμενα πακέτα και σε διάφορες τιμές συνδρομής.