Η Seanergy Maritime επέλεξε την Otesat-Maritel για την προμήθεια και εγκατάσταση του Fleet Xpress της Inmarsat στα πλοία του στόλου της.

Παράλληλα με τo roll-out της πλατφόρμας της Inmarsat, η Otesat-Maritel θα εγκαταστήσει την [email protected] πλατφόρμα της, η οποία θα χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, για την υποστήριξη συστημάτων ΒΙ (Βusiness Intelligence) όπως και για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πληρωμάτων στα πλοία. Το [email protected] αποτελεί ένα διαδικτυακό εργαλείο για τη διαχείριση του δορυφορικού bandwidth, το οποίο είναι εμπλουτισμένο με λειτουργίες βελτιστοποίησης στη διακίνηση δεδομένων, ενώ παρέχει  και μια πλατφόρμα για onboard internet, e-mail και φωνητικές κλήσεις.