Η OTS ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο που αφορά στην ανάπτυξη και εγκατάσταση Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαδημοτικής Εξυπηρέτησης Πολιτών της ΤΕΔΚ Ν. Τρικάλων.

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία και εγκατάσταση στην ΤΕΔΚ Ν. Τρικάλων ενός πληροφοριακού συστήματος, που θα αποτελέσει τον πυρήνα της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης του πολίτη (local e-government) τόσο από το Διαδίκτυο (WEB), όσο και από το Τηλέφωνο (IVR). Το πληροφοριακό σύστημα θα παρέχει σε όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις πέντε Δήμων του Νομού Τρικάλων ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω Διαδικτύου και Τηλεφώνου.

Οι Δήμοι αυτοί είναι οι παρακάτω: Δήμος Τρικκαίων, Δήμος Καλαμπάκας, Δήμος Πύλης, Δήμος Οιχαλίας και Δήμος Αιθήκων. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσα από το ΣΗΔΕΠ στους πολίτες είναι: Α) Ηλεκτρονικές αιτήσεις μεταδημότευσης πολιτών εγγεγραμμένων στους εμπλεκόμενους Δήμους, Β) Ηλεκτρονικές αιτήσεις έκδοσης αδειών γάμου, και Γ) Ηλεκτρονικές αιτήσεις ανανέωσης αδειών κυνηγιού σε κυνηγετικές περιόδους, στις ζώνες κυνηγιού (με διασύνδεση με το Δασαρχείο Τρικάλων). Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 193.564 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.